Elektro i heimen

Me i Meland Elektro har kvalitet i fokus og du skal vere trygg når du inviterar elektrikaren heim.

Sjekklista vår

Vi har ei hendig sjekkliste for å gjere besøket trygt både for deg som kunde og våre tilsette og redusere smitterisikoen.

 

  1. Alle elektrikarar skal vere friske. Er det mistanke om smitte kjem dei ikkje på besøk
  2. Me kan dessverre ikkje handhelse
  3. Me må halde lovpålagt avstand.
  4. Elektrikar og kunde kan ikkje vere i same rom mens arbeid pågår
  5. Området der oppdraget skal utførast bør vere rydda
  6. Viss det er fleire handverkarar i arbeid må dette koordinerast slik at nødvendig avstand kan haldast

Dette ber vi deg gjere før me kjem

  • Du må bekrefte at ingen i husstanden er eller er mistenkt smitta av covid-19. I så fall avtalar vi eit besøk seinare
  • Sjekk og bekreft om det er tilgong til vask/utekran. Viss ikkje brukar me handsprit
  • At du følger retningslinjene som myndigheitene har gitt for å unngå smitte. Det er viktig å ivareta både kunde og tilsette.