Referanser

 • Vestlandske Boligbyggelag, Lynghagen.
 • Byggmester Hitland AS, Mjåtveittunet.
 • Kaland Trelast
 • Rili Eiendom
 • Meland Ungdomskole - tilbygg
 • Såta bu og servicesenter
 • Einelia omsorgsbustader
 • Salar Bruk
 • Reigstad Bygg og Eigedom
 • Frekhaug Vinduet AS - tilbygg
 • Trio Bygg
Vi har fast avtale med Villanger og Sønner AS der vi utfører installasjon i NORDBOHUS