heismontør

Er du ein av våre nye drivande dyktige industri/service elektriker/automatiker? Du må vere sjølvstendig, ansvarsfull og ha eit sterkt ønske om å vere med å utvikle vår sterke industrisatsning i regionen.

Som montør vil du høyre til bedrifta si industriavdeling, og saman med avdelingsleiar arbeide med vidareutvikling av selskapet i tråd med bedrifta sin visjon – kvalitet i fokus.

Vi ser for oss ei industriutvikling som kompletterer den eksisterande drifta vår og totaltenestene i Østerbø Gruppa.

Hovudansvar og oppgåver

 • Utføring av elektro/automasjon installasjonar hos industri- og servicekunder.
 • Sikre at arbeid blir gjennomført på eit høgt fagleg nivå, til rett pris og rett tid.
 • Sikre at bedrifta tilpassar seg endringar i marknaden og utviklar seg i tråd med marknadspotensialet.
 • Merkevarebygging og salg

Vi tilbyr

 • Solid selskap med store vekstambisjonar saman med Østerbø Gruppa.
 • Ei spennande stilling med stor moglegheit til å påverke retning og utvikling av Meland Elektro si industrisatsing.
 • God kultur, kompetente medarbeidarar som etterlever godt forankra verdiar.
 • Moglegheit for vidare karriereavansement i selskapet om ynskjeleg for den rette kandidaten.
 • Konkurransedyktige vilkår.

Bakgrunn og kompetanse

 • Relevant elektro- eller automasjonsutdanning

 •  Minimum 5 års relevant erfaring etter fagprøve, helst frå industribedrift.

 • God økonomiforståing.

 • Prosjekterfaringer og prosjektmetodikk.

 • Lean og prosessforbetring.

 • God IT-kompetanse, digital forståing og interesse.

 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk. God på formidling og innsal.

Personlege eigenskapar

 • Forretningsforståing: Du forstår verksemda sine strategiar og prioriteringar og brukar kunnskapen til å oppnå måla.
 • Litande: Du etablerer truverd, møter utfordringar med rak rygg, og andre menneske på ein god måte.
 • Sterk kommunikator: Du formidlar informasjon klart og lett, både munnleg og skriftleg.
 • Relasjonsbyggar: Du søker stadig å etablere truverd, tillit og innflytelse hos kundar og andre. Samarbeider på tvers av etablerte rapporteringslinjer.
 • Lagspelar: Du set “vi” høgare enn “eg”. Du vert motivert av å gjere andre gode, deler ansvar og hjelper gruppa med å få jobben gjort.
 • Resultatorientert: Du set utfordrande mål og jobbar hardt for å nå dei.

Kontakt oss

2 faste stillingar
Søknadsfrist: 26.02.21

Remi Marøy

Remi Marøy

Avdelingsleiar industri

Telefon +47 465 44 676

E-post remi@melandelektro.no

Richard Cornell

Richard Cornell

Administrerande direktør/CEO

Telefon +47 95 23 16 52

E-post richard@melandelektro.no