2 ledige stillingar: Elektriker

2 ledige stillingar: Elektriker

Er du vår nye drivande dyktige elektrikar?Du er sjølvstendig, ansvarsfull og har eit sterkt ønske om å vere med å utvikle satsinga vår i regionen. Som montør vil du ha oppdrag hos kundar innan industri, bygg og maritime installasjonar i tillegg til privatmarknaden....